Upp och ner

Vatten är fantastiskt. I spegelblanka ytor skapas kopior av det som finns intill.Eller kopior av det som finns ovanför. En himmel vid dina fötter. Ett hav av moln i strandkanten.
 
Ibland när man tittar på ett fotografi av en spegling kan det vara svårt att avgöra vad som är upp och vad som är ner. Och lite så är ju livet också. Det som uppfattades som upp, som något bra, visar sig vara något som egentligen var det motsatta. Samma sak med sådant som först uppfattas som något mindre bra som visar sig vara fantastiskt.
 
 
 
 

Kommentera här: