Konflikt

Ibland använder vi oss av ord som betyder olika saker för olika människor. Alltför ofta skulle jag vilja säga att det är så. Och i vissa fall använder en person ett ord som den andra personen aldrig tagit i sin mun. Den andra personen kanske inte ens riktigt vet vad det betyder eller har binte en klar bild av ordets betydelse.
Och ord kan vara laddade nästan som med dynamit. Laddade beroende på att vi alla har olika erfarenheter av olika ord och dess innebörd.
 
Jag läste ett kort blogginlägg där någon skrev om att hantera konflikter. Väldigt kort. Bara ett par rader. Och jag funderade genast på vad är definitionen på en konflikt?
 
På HR-bloggen hittade jag följande definition "Konflikt uppstår när en vilja, ett behov eller en önskan möter motstånd." Det är Gustav Bates som beskrivit konflikt så.
 
På Wikipedia säger man att "Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid."
Där pratar man också om olika slags konflikter men den som avsågs i den översta bloggen tror jag är en interpersonell konflikt. Och åter till Wikipedia "Interpersonella konflikter innebär konflikter mellan två eller flera människor. Då människor vill olika saker föreligger en konflikt. Det är inte graden av oenighet som definierar att konflikt föreligger."
 
Och om jag tänker på den sistnämnda definitionen så skulle det betyda att man dagligen hamnar i konflikter. För är det inte så att vi ofta diskuterar för att vi vill olika saker. Men så kommer vi till en lösning. Och i ärlighetens namn skulle jag aldrig någonsin tänka på den där diskussionen eller det där samtalet som en konflikt.
 
Vad jag egentligen ville ha sagt är att jag tror att vi människor menar olika saker när vi använder olika ord. Och ordet konflikt är definitivt ett ord där tolkningen är oerhört vid. För någon kan det vara en upplevd konflikt. Något som motparten faktiskt inte har en aning om att det betraktas som konflikt. För någon annan är det en konflikt först när det uppstår ett ordentligt gräl.
 
Intressant är det - det där med ord och dess tolkningar. Och kanske skulle det vara bra om vi i vissa lägen bestämde tillsammans hur vi definierar olika ord för att missförstånd ska undvikas. Och kanske för att vi ska undvika en onödig konflikt.
 
 
Pågående konflikt?
 
 
 

Kommentarer:

1 Sofia:

skriven

90% av bråken här hemma beror just på missförstånd och otydlighet. Så man får väl fila på det och vara tydligare. Min pojkvän säger alltid att jag pratar i gåtor. Haha :)

Svar: Det där med relationer är inte lätt minsann :-)
Chris och Jonas

Kommentera här: